header img

bio-taška,eko igelitka

Sekce:   Home >> Igelitové tašky >> bio-taška,eko igelitka
Bio-igelitové tašky vyrábíme ve všech rozměrech jako ,,normální,,igelitové tašky.
 Bio tašky, eko-igelitky to jsou termíny jimiž bývají označovány igelitové tašky vyrobené z fólie,
 která se ve volné přírodě rozkládá bez vzniku škodlivých látek. Jsou to plastové reklamní tašky vyrobené z PE fólie,
 která obsahuje speciální aditiva pro urychlení rozpadu ve volné přírodě. Rychlost rozkladu eko-igelitky je dána množstvím
 přidaného aditiva,
Eko-igelitky vyrábíme ve stejném provedení jako běžné igelitové tašky.
Dnes má povědomí o ekologii nezanedbatelné procento zákazníků. Cena eko-igelitek je mírně vyšší než cena výrobků z běžného
 Polyethylenu, což je dáno cenou aditiva. Zvýšenou cenu ovšem může vyrovnávat fakt, že používání eko-igelitek staví Vaší
 firmu v očích zákazníků do příznivého ekologického „světla“.